Πρόσκληση συμμετοχής 2ης Διαβούλευσης Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Εορδαίας

Αξιότιμοι συμπολίτες,

Ο Δήμος μας απευθύνει την με αριθμ. πρωτ.: 14411/08-07-2021 πρόσκληση συμμετοχής στην «Δεύτερη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Εορδαίας », σε συνέχεια της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε την 21-04-2021.

Η διαβούλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις) την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 στις 12.30 μ.μ., σύμφωνα με το Πρόγραμμα που φαίνεται παρακάτω.

Στο πλαίσιο της 2ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, αντικείμενο αυτής είναι :

  • Η σύνοψη αποτελεσμάτων πρώτης διαβούλευσης
  • Η παρουσίαση σεναρίων κινητικότητας και συζήτηση πάνω σ αυτά. Ουσιαστικά θα αναζητηθεί ποιο από αυτά τα σενάρια κρίνεται το επικρατέστερο και αυτό που τελικά προκρίνεται για την πόλη μας

Δηλαδή

  • Προτεραιότητα στον άνθρωπο και το ποδήλατο;
  • Προτεραιότητα στα ΜΜΜ;
  • Προτεραιότητα στο ΙΧ;

 Η ενεργός συμμετοχή σας είναι μεγάλης σημασίας για εμάς , προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος Εορδαίας να εκπονήσει ένα λειτουργικό Σχέδιο που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες!