Πρόσκληση συμμετοχής 1ης Διαβούλευσης Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Εορδαίας

Αξιότιμοι συμπολίτες,

Ο Δήμος μας απευθύνει την με αριθμ. πρωτ. 7687/12-04-2021 πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Εορδαίας ».

Η διαβούλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 18:00.

 Ο Δήμος Εορδαίας, εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για επιδίωξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),το οποίο θα προδιαγράψει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας.

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος που αφενός, θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης και των μέσων μαζικής μεταφοράς και αφετέρου, περιορίζει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπό, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Εορδαίας, θα επιδιώξει την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων με τη μορφή διαδικτυακών συναντήσεων (λόγω περιορισμών που οφείλονται στον Covid 19)που θα διοργανωθούν όσο και των διαδικτυακών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν, ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, την 21-04-2021 με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου προκειμένου:

•         Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του Δήμου Εορδαίας και για το πλάνο εκπόνησής του

•         Να διατυπώσει το ρόλο που διαδραματίζει στο σύστημα μεταφορών της πόλης

•         Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για τα προβλήματα που εντοπίζει στη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών

 Η ενεργός συμμετοχή σας είναι μεγάλης σημασίας για εμάς , προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος Εορδαίας να εκπονήσει ένα λειτουργικό Σχέδιο που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες!