Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου, σχετικά με τις ανάγκες μου στις καθημερινές μου μετακινήσεις

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Εορδαίας, πραγματοποιεί έρευνα, που αφορά τα χαρακτηριστικά των καθημερινών σας μετακινήσεων.

Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων (σκοπός μετακινήσεων, ώρες μετακινήσεων, περιοχές – σημεία εκκίνησης και προορισμού των μετακινήσεων κ.ά.) και θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των μοτίβων μετακίνησης των πολιτών στο Δήμο Εορδαίας.

Η έρευνα αποτελεί το πρώτο βασικό κομμάτι του ΣΒΑΚ καθώς από τα αποτελέσματα θα προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής κινητικότητας που βασίζεται στη βιωσιμότητα, και ευνοεί τους πολίτες αλλά και το περιβάλλον.

Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/LTVjAcbAA27e6DsXA