Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση συμμετοχής 2ης Διαβούλευσης Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Εορδαίας

Αξιότιμοι συμπολίτες, Ο Δήμος μας απευθύνει την με αριθμ. πρωτ.: 14411/08-07-2021 πρόσκληση συμμετοχής στην «Δεύτερη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Εορδαίας », σε συνέχεια της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε την 21-04-2021. Η διαβούλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις) την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 στις 12.30 μ.μ., σύμφωνα με … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρόσκληση συμμετοχής 2ης Διαβούλευσης Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Εορδαίας.

Διαδικτυακή έρευνα ερωτηματολογίου

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Εορδαίας, πραγματοποιεί έρευνα, που αφορά τα χαρακτηριστικά των καθημερινών σας μετακινήσεων. Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων (σκοπός μετακινήσεων, ώρες μετακινήσεων, περιοχές – σημεία εκκίνησης και προορισμού των μετακινήσεων κ.ά.) και θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των μοτίβων μετακίνησης των πολιτών στο … Συνεχίστε να διαβάζετε Διαδικτυακή έρευνα ερωτηματολογίου.

Πρόσκληση συμμετοχής 1ης Διαβούλευσης Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Εορδαίας

Αξιότιμοι συμπολίτες, Ο Δήμος μας απευθύνει την με αριθμ. πρωτ. 7687/12-04-2021 πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Εορδαίας ». Η διαβούλευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 18:00.  Ο Δήμος Εορδαίας, εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για επιδίωξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρόσκληση συμμετοχής 1ης Διαβούλευσης Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Εορδαίας.