Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας (ΣΒΑΚ) επιδιώκει την βελτίωση των μεταφορών και στόχο έχει να προτείνει μέτρα που μετατρέπουν την πόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές  περιβάλλον.

Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται ο σχεδιασμός της κινητικότητας με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Με τη λογική που είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια, η λειτουργία των δρόμων συνδέεται με την κυριαρχία των οχημάτων, την ανάπτυξη ταχύτητας, τον εξοστρακισμό των πεζών. Με το ΣΒΑΚ εισάγεται μια νέα προσέγγιση. Οι δρόμοι αντιμετωπίζονται ως ζωντανός δημόσιος χώρος,  που μπορεί να υποδεχθεί ποικίλες δραστηριότητες και κάθε κατηγορία χρηστών.

Στο πλαίσιο της προοπτικής αυτής, σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στα στάδια επεξεργασίας του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας της πόλης σας και να διατυπώσετε τις απόψεις σας. Τι είναι το ΣΒΑΚ;

Στάδιο Α’ : Η σημερινή κατάσταση στην πόλη

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη σχετικά με τις μετακινήσεις πολιτών και αγαθών και ποια από αυτά θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια;


Τελευταία νέα